skip to Main Content

Det henvises til Vedtektenes §7 Bygg og påbygg og vedlikehold av påbygg er regulert i Vedtektenes § 8 Vedlikehold. Godkjent byggeprosedyre er utarbeidet av arkitekt K. Helle og justert på årsmøtet 07.05.80 (kun med en forutsetning om at naboer skal samtykke). Dokumentet finnes på hjemmesiden. Godkjente planløsninger for utbygging på kjøkkensiden (vedtatt årsmøtet 22.11.00) og hagesiden (vedtatt årsmøtet 29.04.04) finnes på hjemmesiden.

Back To Top