skip to Main Content

Infomøte på nett i forbindelse med digitalt årsmøte

Infomøte på nett i forbindelse med digitalt årsmøte

Styret inviterer til informasjonsmøte tirsdag 28/4 klokka 18, via videokonferansetjenesten Webex. Her vil vi orientere om sakene som skal stemmes over på det digitale årsmøtet, og du vil kunne stille spørsmål.

På grunn av reglene for gjennomføring av digitalt årsmøte vil det i år ikke være mulig å gjøre endringer i fremlagte forslag, eller å komme med benkeforslag. Det skal ikke holdes avstemninger underveis i møtet, dette foregår via OBOS-plattformen i perioden 28.04 til 05.05.

Hvordan delta på møtet

Du kan delta på møtet via PC, nettbrett eller telefon. Du trenger ikke webkamera. Hvis du ønsker å stille spørsmål muntlig må du ha en mikrofon (de fleste laptoper har dette integrert).

Møtelenke (blir også sendt ut på sms og legges ut på www.lillelangerud.com):
https://meetingsemea7.webex.com/meetingsemea7/j.php?MTID=m4782e8944b4c3d94fabc1d47a8154591. (Hvis du blir bedt om et passord er dette hestehov)

Det vil være mulig å koble seg opp 10 minutter før møtestart.

  • Delta via PC: Åpne møtelenken i en nettleser (f.eks Explorer, Chrome, Firefox). Du får valget mellom å laste ned en app, eller å delta via nettleseren (Join from your browser).
  • Delta via mobil/nettbrett: Du må laste ned appen Cisco Webex Meetings. Når du klikker på møtelenken kan du velge mellom å åpne/laste ned appen, eller om å ringe et telefonnummer. IKKE bruk dette telefonnummeret (+44). Når du har installert appen, skriv inn navn og epostadresse, godta tilganger, velg «Use Internet for audio», og klikk Join.
  • Delta via telefon uten å bruke app: Ring inn til telefonnummer 23 50 37 57 eller 21 03 58 54 og tast kode 145 632 556 for å bli med på møtet. Med denne løsningen har du kun lyd, men all informasjon som skal presenteres er sendt ut på forhånd.
  • Det skal også være mulig å bruke Skype For Business: [email protected]

Du kan klikke på møtelenken allerede nå, for å se hvordan dette fungerer. Om ønskelig vil det settes opp et testmøte dagen før, der du kan teste hvordan du kobler deg på. Ta kontakt med Nina på epost [email protected] om du ønsker dette, eller om du har andre spørsmål.

Gjennomføring av møtet

Da vi forventer – og håper på – mange deltagere, er det viktig at ingen snakker uten at de får ordet fra ordstyrer. Ordstyrer vil i starten av møtet slå av mikrofonen til alle deltagerne, slik at vi bare hører den som skal presentere.

Hvis du ønsker å be om ordet, ber vi om at du bruker Chat-funksjonen i møtet. Ordstyrer vil lese opp spørsmålet eller gi deg ordet. De som ringer inn via telefonnummeret vil ikke kunne bruke chatten. Ordstyrer vil derfor etter hver sak åpne for spørsmål fra telefondeltagerne, og fra de som eventuelt ikke fikk til å melde spørsmål via chatten.

Styret har ikke erfaring med nettmøter med så mange deltagere. Vi håper dette vil gå fint, men ber om forståelse dersom det ikke fungerer så bra. Vi vil presisere at deltagelse på infomøtet ikke er en forutsetning for å stemme på årsmøtet, og at all informasjon er sendt ut på forhånd på epost og distribuert på papir.

 

Med vennlig hilsen Styret

 

 

 

 

Back To Top