skip to Main Content

Informasjonsskriv – april 2017

Dugnad, rehabilitering, barnehagestatus

Rehabilitering av yttervegger

Rehabiliteringen starter opp igjen mandag 24. april i uke 17 for LS 18 og LS 9. De aktuelle rekkene blir innkalt til møte 14 dager før oppstart.

Vårdugnad 9. og 10. mai

Våren er endelig her og vi innkaller til den årlige vårdugnaden 9. og 10. mai. I den forbindelse vil styret anmode alle beboere om å rydde og rengjøre på for- og baksiden av alle boenheter. Før dugnaden lager vi en liste over oppgaver som skal gjøres på fellesområdene.

Oppmøte: Barnehagen kl. 18.00. Ta med det du har av dugnadsutstyr. 

Containere uke 18

Benytt anledningen til å bli kvitt oppsamlet skrot. Husk at spesialavfall som elektriske artikler, maling, olje, impregnert tre, bildekk o.l ikke skal kastes her. Har du pusset opp huset, så skal heller ikke containeren benyttes for avfall fra dette. Vi anbefaler Grønmo for slikt. 

Barnehagen

  • Oslo kommune har foreslått å avvikle barnehagedriften på området. Representanter fra styret og forretningsfører i Lille Langerud Velforening (LLV) har i møter med bydelen argumentert for videre drift.
  • Det er kommunen som ifølge kontrakten med LLV har alt ansvar for forsvarlig barnehagedrift, herunder også innvendig vedlikehold, inneklima og universell utforming. Kommunen bestrider ikke dette.
  • Velforeningen har ansvaret for utvendig vedlikehold av eiendommen, hvilket medførte at vi 2016 gjennomførte utvendig rehabilitering av fasaden i barnehagen.

Under møtet i bydelsutvalget 27. mars gikk bydelsadministrasjonen inn for nedleggelse. Dette ble nedstemt av et samlet Bydelsutvalg, som kom med motforslag om å beholde Lille Langerud barnehage og å utrede kostnadsramme for oppgradering, samt å utrede om det er mulig å ha to fulle avdelinger der.  Vi vet jo ikke hvor dette ender, men nedleggelsen er tilsynelatende stanset politisk nå i første omgang. Hvis det er et vedvarende ønske fra administrasjonen å legge ned kan det jo hende at de vinner fram til slutt, så barnehagens nære framtid må fortsatt betegnes som usikker. 

Årsmøte 4. mai

Det blir årsmøte for Lille Langerud Velforening 4. mai 2017 på Abildsø skole i Havestuen. Aktuelle saker til dette møtet fra styret er rehabilitering av tak, trapper og forslag til parkeringsløsninger. Alle beboere kan også melde inn saker for behandling på årsmøtet. Saker som beboere ønsker å fremme på årsmøtet må være sendt på e-post til styret innen 17. april

Nettsiden til Lille Langerud Velforening

Styret vil oppfordre alle beboere om å holde seg oppdatert ift. vedtekter, retningslinjer, nyheter mv. ved å anvende nettsiden: lillelangerud.no. Alle kan abonnere på nyheter fra styret ved å registrere seg på nettsiden.

Lille Langerud, 31. mars 2017

Med vennlig hilsen
Styret i Lille Langerud Velforening

Back To Top