skip to Main Content

Informasjonsskriv – mars 2018

Årsmøte 3. mai
Det blir årsmøte for Lille Langerud Velforening (LLV) 3. mai 2018 kl 18.00 på Abildsø skole i Havestuen. Aktuelle saker til dette møtet fra styret er blant annet rehabilitering av tak og bygging av garasjer. Alle beboere kan også melde inn saker for behandling på årsmøtet. Saker som beboere ønsker å fremme på årsmøtet må være sendt på e-post til styret innen 17. april.

Valg av nytt styre
Ved hvert årsmøte velges nye medlemmer til styret i LLV. Valgkomiteen, bestående av Grete Starheim og Tone Giske, vil basert på aktuelle kandidater fremme et forslag til nytt styre som årsmøtet skal stemme over. Styrearbeidet i LLV skjer i regi av beboerne, så det er over tid viktig at alle som kan bidra stiller seg disponible og melder seg for styrearbeid.    

Snømåking av parkeringsplasser
Parkeringsplassene snømåkes av vaktmester når det er behov for det og plassene er tomme for biler. Alle bileiere må sørge for at ledninger til el-bil, motorvarmer o.l., og eventuelt annet bilutstyr, ikke ligger på bakken eller risikerer å hekte seg fast i måkeredskapene når vaktmester brøyter med traktoren. Det er bileier, og ikke vaktmester, sitt ansvar å sørge for at dette er i orden, slik at snømåking kan bli gjennomført uten at ledninger o.l. blir ødelagt eller forsvinner.       

Vårdugnad 7. og 8. mai
Vi håper det meste av snøen er borte til mai og vi vil innkalle til dugnad 7. og 8. mai. I den forbindelse vil styret anmode alle beboere om å rydde og rengjøre på for- og baksiden av alle boenheter. Før dugnaden lager vi en liste over oppgaver som skal gjøres på fellesområdene. Det bli også anledning for beboere som ønsker å gjøre en egeninnsats på trappene, å påbegynne dette arbeidet.

Oppmøte: Barnehagen kl. 18.00. Ta med det du har av dugnadsutstyr. 

Containere: uke 18
Benytt anledningen til å bli kvitt oppsamlet skrot. Husk at spesialavfall som elektriske artikler, maling, olje, impregnert tre, bildekk o.l ikke skal kastes her. Har du pusset opp huset, så skal heller ikke containeren benyttes for avfall fra dette. Vi anbefaler Grønmo for slikt. 

Barnehagen
Politikerne i bydelen ønsker drift i barnehagen. På årsmøtet gis det en oppdatert orientering fra styret.

Rehabilitering av ytterveggene
Prosjektet ble i all hovedsak avsluttet som planlagt i 2017, men det gjenstår fortsatt enkelte mindre arbeider, primært på enkelte balkonger, som vil bli avsluttet i løpet av våren. Styret vil gi en orientering på årsmøtet.  

Nettsiden til Lille Langerud Velforening
Styret vil oppfordre alle beboere om å holde seg oppdatert ift. vedtekter, retningslinjer, nyheter mv. ved å anvende nettsiden: lillelangerud.no. Alle kan abonnere på nyheter fra styret ved å registrere seg på nettsiden.

Lille Langerud, 16. mars 2018

Med vennlig hilsen
Styret i Lille Langerud Velforening

Back To Top