skip to Main Content

Informasjonsskriv mars 2020

Viktig informasjon om årsmøte 28. april 2020
På bakgrunn av korona-krisen vil ikke Lille Langerud Velforening kunne avholde normalt årsmøte med fysisk tilstedeværelse fra styret, forretningsfører og medlemmene i Velforeningen.

Vår forretningsfører OBOS har imidlertid en digital årsmøte-tjeneste der årsmøtet foregår på internett. Du vil kunne lese igjennom alle saker og avgi din stemme til vedtakene.

Styret har vedtatt å bruke denne tjenesten for å få gjennomført årsmøtet i 2020. Nærmere informasjon om hvordan digitalt årsmøte skal foregå blir sendt ut senere.

For å kunne delta på digitalt årsmøte må du logge deg på beboerportalen til OBOS, for å gi samtykke til digital kommunikasjon. Beboerportalen finner du her:

https://vibbo.no/lille-langerud-velforening/

Du bruker ditt mobiltelefonnummer til å logge deg på, og vil motta en kode på SMS for å komme inn på tjenesten. Her kan du sjekke at opplysninger om deg stemmer, eventuelt endre disse, og gi samtykke til digital kommunikasjon.

Styret vil også benytte Vibbo til å sende viktige beskjeder til beboerne, derfor er det viktig at alle opplysninger er oppdatert. Dette vil på sikt erstatte vår mail-liste.

Foreløpig er ikke Vibbo noen erstatning for vår vanlige nettside www.lillelangerud.no, men etter hvert som tjenesten utvikler seg vil styret vurdere dette.

Hvis du ikke har mulighet til å delta digitalt, så send en SMS til styreleder på telefon 916 23 743, så vil styret forsøke å finne en løsning slik at du allikevel kan avgi din stemme på årsmøtet.

  • Husk på fristen for å sende inn saker til årsmøtet: 6. april til [email protected]
  • Ønsker du å arbeide i styret, ta kontakt med Valgkomiteen ved Tore Myrvold på tlf
    400 20 963 eller [email protected]

Det blir ikke vanlig dugnad i år
Det blir ingen felles dugnad i år, men beboerne oppfordres til å rydde rundt sin egen rekke. Oppgaver som rydding av søppel, raking, klipping av busker og hekker kan gjøres uten noe felles opplegg. Vi oppfordrer alle til å gjøre dette i perioden fra 25. april til 3. mai.

 

Lille Langerud, 23. mars 2020

Med vennlig hilsen
Styret i Lille Langerud Velforening

 

Back To Top