skip to Main Content

Informasjonsskriv – november 2017

Julegrantenning 3. desember

Langerudhaugen 14 sto for arrangementet i 2016. Stafettpinnen går, etter det styret kan se, videre til Langerudsvingen 1 i 2017.

Husk! Ekstra innbetaling i januar 2018 og 2019 iht. årsmøtevedtak

Årsmøtet vedtok våren 2017 ekstra innbetaling fra beboerne i januar 2018 og januar 2019.
Forretningsfører Knut Egger vil i løpet av kort tid sende ut nærmere informasjon om dette.

Hustype:

Beløp som skal innbetales
i januar 2018

Beløp som skal innbetales
i januar 2019

Type A

35.000

35.000

Type B/C

39.311

39.311

Type D

25.868

25.868

Type E

32.367

32.367

 

Rehabilitering av yttervegger

Arbeidet med å rehabilitere ytterveggene ble påbegynt våren 2016 og skulle være ferdig høsten 2017.  Alle yttervegger er malt med to strøk, men det gjenstår å legge belegg på enkelte balkonger og utbedre enkelte mindre oppfølgingspunkter. Dette arbeidet blir utført våren 2018.

Utbedring av tak

I september ble det gjennomført en takbefaring med en uavhengig takrådgiver. Konklusjonen ble at takene bør utbedres i sin helhet i 2019 eller 2020. Dette innebærer omlegging av tak, utbedring av råteskader, rehabilitering av pipe mm.  I 2018 vil det bli foretatt en kontroll av enkelte svake punkter, som trolig vil resultere i enkelte mindre reparasjoner samme år. Styret vil innhente tilbud om full rehabilitering i 2018 eller 2019. Det skal være mulig å gjennomføre hele takprosjektet på ca fire måneder. Prosjektet utbedring av tak vil være en sak på kommende årsmøte.

Trappedugnad 2017/2018

De 32 frammøte på informasjonsmøtet 11. oktober var positive til å utbedre trappene. Utbedring av trappene er frivillig og forutsetter egeninnsats og at det gjøres på dugnad. Arbeidet må utføres etter bruksanvisningen som Ken Eklund og Arne Skogheim har laget.
Spørsmål rettes til [email protected].

Full rehabilitering/utskifting av trappene ligger noen år frem i tid, etter at takene er utbedret.

Barnehagen

Representanter fra styret har vært i flere møter vedrørende drift i barnehagen. Det er ingenting som tilsier at barnehagedriften avvikles med det første. Det foreligger både planer om oppussing av eksisterende lokaler innvending, samt vurderinger ift. om større tiltak kan være aktuelt. Styret oppfatter å ha god dialog med bydelen om barnehagen.

Garasje til velforeningens utstyr

Styret har signert kontrakt om bygging av garasje innenfor de rammer vedtatt av årsmøtet. Ferdigstillelse avhenger av behandlingstiden hos Plan og bygningsetaten.

Trekanttomta, murgarasjene og blikkgarasjene

Prosessen med å få ervervet «trekanttomten» og klargjøre den for nye garasjer har tatt lang tid hos kommunen. Styret forventer at dette er klart i god tid før årsmøtet våren 2018.

De gamle murgarasjene vil, med bakgrunn i et eiermøte, trolig bli revet og erstattet med nye garasjer samtidig som nye garasjer bygges på «trekanttomten».  

 Blikkgarasjene er blitt utbedret i løpet av høsten. Malingsarbeidene tas våren 2018.

 

Styret ønsker alle beboere en god jul!

 

Lille Langerud, november 2017

Med vennlig hilsen
Styret i Lille Langerud Velforening

Back To Top