skip to Main Content

INNBETALING AV MIDLER TIL VEDLIKEHOLD – BETALINGSFRIST 31.01.2018

Årsmøtet i 2017 vedtok at alle medlemmer skal innbetale et engangsbeløp i 2018 og tilsvarende i 2019 for å sikre at velforeningen har midler til å ta igjen etterslep av vedlikehold, bl.a. til nytt takbelegg på alle husrekkene samt til reparasjoner av trappene.

For nærmere redegjørelse vises det til sak 7a vedlegg 5 til årsmøtet, som kan hentes fra vår nettside.

Årsmøtet vedtok at engangsinnbetalingene – i snitt kr. 70.000 fordelt over to år –  skal følge størrelsen på fellesavgiften. Tabellen nedenfor viser hva det enkelte medlem skal innbetale i 2018.

Hustype:

 

Månedlig fellesavgift (ekskl. betaling for motorvarmer og EL-bil plass)

Beløp som skal innbetales i 2018

Type A

Ordinære leiligheter

3.296

35.000

Type B/C

Større leiligheter/utbygde

3.702

39.311

Type D

Leiligheter på et plan

2.436

25.868

Type E

LH 2 og LSV 16

3.048

32.367

    

Beløpet skal innbetales til konto 8200.01.20193 innen 31.01.2108 og merkes «etternavn».

Dersom noen lurer på hvilket beløp de skal innbetale kan undertegnede kontaktes på telefon 950 32 015 eller på mail [email protected].

Med vennlig hilsen

Knut Egger
Forretningsfører

 

Back To Top