skip to Main Content

Innkalling ekstraordinært årsmøte i LLV

Styret ønsker å fremme forslag om salg av vaktmesterleiligheten i 1. etasje i Langerudhaugen 8F, i sammenheng om at leiligheten i andre etasje skal legges ut for salg. Det innkalles derfor til ekstraordinært årsmøte.

På grunn av korona-situasjonen vil dette ekstraordinære årsmøtet avholdes digitalt via plattformen til OBOS. Her vil du kunne stemme på saken i perioden 09.06 til 16.06.

Det innkalles også til digitalt informasjonsmøte i Lille Langerud Velforening (LLV) tirsdag 9. juni 2020 kl 18.00-19:00 med bruk av videokonferansetjenesten Webex.

https://meetingsemea16.webex.com/meet/haakon.smeby

I informasjonsmøtet vil styret gjennomgå saken og det vil være anledning til å stille spørsmål. Avstemming over sakene vil åpne rett etter informasjonsmøtet.

Du vil få påloggingsinfo via SMS fra Vibbo.

DAGSORDEN:

  1. Gjennomgang av innkallingen
  2. Valg av ordstyrer
    • Haakon Smeby er ordstyrer i informasjonsmøtet
  3. Opprop – utgår i digitalt årsmøte
  4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
    • Tore Myrvold og Grete Starheim er forhåndsvalgt til å undertegne protokollen
  5. Sak fra styret vedrørende salg av vaktmester leilighet
  6. Eventuelt/avslutning

Styret ser ikke for seg å behandle andre saker enn de ovennevnte.

Det vil ikke være mulig med fullmakter i digitalt årsmøte.

Sakspapirer finner du her…

Back To Top