skip to Main Content

Innkalling til digitalt årsmøte 2020

På bakgrunn av korona-situasjonen vil Årsmøtet i Lille Langerud Velforening i 2020 foregå på nett. Du kan være med på to møter

  1. Et frivillig informasjonsmøte på nett tirsdag 28.04.2020 kl 18-20
  2. Digitalt årsmøte der du logger deg på og avgir stemme på årets saker

Vi har lagt ut vanlig Årsmelding, regnskap og saker for 2020 på vår hjemmeside.

Informasjonsmøte på nett tirsdag 28.04 kl 18:00

På dette nett-møtet vil styret gjennomgå årets saker og du vil ha anledning til å stille spørsmål.

Møtet arrangeres ved hjelp av tjenesten Webex. Det er utarbeidet en beskrivelse av hvordan du logger deg på videokonferansen.

Den finner du her: Infomøte på nett i forbindelse med digitalt årsmøte

Digitalt årsmøte

Et digitalt årsmøte foregår slik at du logger deg på en portal, der du kan lese om sakene og avgi din stemme. Portalen er åpen fra 28.04.2020 kl 20:00 og 8 dager fremover. Etter 8 dager er det ikke lenger mulig å avgi stemme.

Du vil få tilsendt en SMS fra Vibbo (OBOS) med påloggingsinformasjon.

Det er noen forskjeller fra et vanlig årsmøte:

  • Avstemmingen går over 8 dager
  • Det er ikke mulig med benkeforslag, men du kan kommentere sakene når du avgir stemme
  • Det er ikke mulig å foreslå nye kandidater til styret, utover de som er foreslått fra valgkomiteen
  • Det er ikke mulig med fullmakter

Lille Langerud, 19. april 2020

Med vennlig hilsen
Styret i Lille Langerud Velforening

Back To Top