skip to Main Content

Lille Langerud Velforening takker av Knut Egger

Etter å ha vært forretningsfører i Lille Langerud Velforening i en mannsalder, takker styret i Velforeningen Knut Egger (73) for en enestående innsats. Knut har vært involvert i styre og stell på området siden starten på 1980-tallet. Knut har vært en kilde for informasjon og kunnskap for alle styreledere og styremedlemmer opp igjennom årene. Det er han man lener seg på når man lurer på hva som har vært vanlig praksis i sameiet vårt. De som har vært på årsmøtene har også fått med seg Knuts gjennomgang av Velforeningens regnskap og økonomi. Gjennomgangen har år etter år vært stødig og trygg.

Bilde: Knut Egger, avtroppende forretningsfører og styreleder Haakon Smeby

Styret hadde planlagt å takke Knut på årsmøtet nå i april, men det satte kororona-situasjonen en stopper for. Undertegnede tok derfor en prat med Knut i forbindelse med overlevering av blomster og en gave. Knut har mye kunnskap om historien til området helt fra starten i 1947. Han forteller om at styret hadde styremøter ukentlig, med forretningsfører tilstede på nesten alle møter. Den gang var det en advokat som fylte rollen som forretningsfører.  Knut sier at økonomien var stram like etter krigen og man overvåket betalinger nøye. På et tidspunkt hadde forretningsfører utbetalt 150 kr, uten styrets godkjenning. For dette fikk han sterk kritikk, og kunne mistet oppdraget. I dag har vi heldigvis digitale systemer som sikrer god kontroll med felles midler, og såvidt meg bekjent har det aldri vært noe rot med dette så lenge Knut har styrt økonomien.

Knut sitter på mange historiske dokumenter og styrereferater fra oppstarten av Lille Langerud Sambyggerlag, som det het den gang. Dette er spennende materiale om du er interessert i lokalhistorie. Når området ble planlagt bygget var det ikke i Oslo, men i Aker kommune. Aker ble slått sammen med Oslo, i løpet av byggeperioden i 1948. Min egen bestemor flyttet også inn her i 1948, mens leiligheten ble bygget, og hun fortalte meg at Lille Langerud lå langt ute på landet. I dag ser vel de fleste Abildsø som ganske nært til Oslo. Knut selv flyttet hit i 1949, og det er nok noe av grunnen til at han har den omfattende oversikten over vår historie.

På slutten av 1970 tallet, da det var som mest populært å løse opp borettslag og sambyggerlag, ble også Lille Langerud Sambyggerlag oppløst. Alle husene ble selveiere, og fikk tildelt sin egen tomt med eget gårds- og bruksnummer. Fellesarealene ble også registrert med egne gårds- og bruksnummer. De som den gangen bodde på området ønsket å beholde det beste fra det gamle systemet, og samtidig oppnå det beste i det nye systemet. Det ble grunnlaget for Lille Langerud Velforening, og det fellesskapet vi har i dag. Velforeningens konstituerende generalforsamling fant sted 28.10.1980. Knut var med på dette og forteller om hektisk møtevirksomhet og mye arbeid for å drive igjennom denne endringen. Har var også første formann i den nyetablerte Velforeningen. Vi som bor her i dag er svært glade for at dette ble gjort.

Som tidligere informert om, har styret nå inngått avtale med OBOS om videre forretningsførsel. Knut slipper likevel ikke taket helt. Han fungerer som rådgiver for styret i en to-årsperiode, for å sikre at overgangen går bra og støtter styret i sitt arbeid.

Lille Langerud, 26.04.2020

Haakon Smeby
Styreleder
Lille Langerud Velforening

Back To Top