skip to Main Content

Ny parkeringsordning med el-bil lading iverksettes

Styret viser til tidligere informasjon om elbilprosjektet og tildeling av faste parkeringsplasser.

  • Alle tildeles fast plass
  • Plassen disponeres som en fast plass fra det tidspunkt plassene er ferdigstilt
  • Alle som disponerer fast plass vil betale for denne. Den koster 50 kr pr mnd og legges på fellesavgiften.
  • Som kompensasjon for de som betaler etter gammel el-bil ordning i juni og juli vil første mnd det betales for være januar 2021.
  • Dersom man ikke ønsker fast plass må dette meldes styret innen 1. oktober. Dette vil gi fritak for å betale de 50 kr pr mnd.
  • Dersom man sier ifra seg plassen gjelder det kun midlertidig. En har allikevel rett til den tildelte plassen på et senere tidspunkt dersom behovet skulle melde seg. Det gjelder imidlertid visse frister for å melde inn, som fremgår av «Parkeringsbestemmelser»
  • I oversikten finner man hvilken fast parkeringsplass som er tildelt de ulike boenhetene. Styret understreker at denne er laget med utgangspunkt i planen som er utarbeidet av parkeringsgruppen og senere er vedtatt av generalforsamlingen i 2019 og 2020. Styret har forholdt seg til denne og har ikke på egen hånd gjort endringer i hvilke leiligheter som skal ha plass hvor.
  • Det er fastsatt nærmere regler for disponering av plassen, hva man skal gjøre hvis man ikke har behov for plassen, og bestemmelser for om man kan la andre benytte plassen. Detaljene om dette kan man lese i «Parkeringsbestemmelser»
  • De som bestiller elbillader vil få egen faktura for bruken av denne fra Fortum. Fakturaen vil bestå av et fastbeløp, for øyeblikket 59 kr pr mnd samt den strømmen den enkelte benytter, for øyeblikket satt til kr 1,20 pr kwh. I tillegg tar Fortum en oppstartsavgift på 250 kr som kommer på første faktura fra Fortum.

Oversikt over tildelte faste plasser

Parkeringsfelt oversikt

 

12.06.2020

Styret i Lille Langerud Velforening

Kontaktperson i Styret: Torkel Ravndal, Langerudsvingen 7A, [email protected]

Back To Top