skip to Main Content

Byggingen av husene i Lille Langerud Velforening fant sted i perioden 1947 – 1949. De var tegnet og prosjektert av arkitekt Kirsten Sinding Larsen, og var som de fleste fellesskap av denne type på den tiden organisert som et Sambyggerlag med aksjeleiligheter.

På slutten av 1970 tallet, da det var som mest populært å løse opp borettslag og sambyggerlag, ble også Lille Langerud Sambyggerlag oppløst. Alle husene ble selveiere, og fikk tildelt sin egen tomt med eget gårds- og bruksnummer. Fellesarealene ble også registrert med egne gårds- og bruksnummer. De som den gangen bodde på området ønsket å beholde det beste fra det gamle systemet, og samtidig oppnå det beste i det nye systemet. Det ble grunnlaget for Lille Langerud Velforening, og det fellesskapet vi har i dag. Velforeningens konstituerende generalforsamling fant sted 28.10.1980.

Back To Top