skip to Main Content

Lille Langerud Velforening er tegnet og prosjektert av arkitekt Kirsten Sinding Larsen, hovedentreprenør var Ingeniør O. Wingaard og finansiert gjennom Husbanken.Byggingen fant sted i perioden 1947 – 1949. Anlegget består av 106 leiligheter fordelt på 15 rekker med 6-8 hus i hver rekke -to boliger pr. mål. (Tomteutnyttelse oppgitt til å være 20%.) Størrelsen varierer fra 2-5 rom pr. bolig, de største over to plan. Det vil si at enkelte av boligene er horisontaldelte «tomannsboliger». Boligene har kjeller, men ikke loft. Både utvendige/bærende vegger og dekker er støpt i betong, med ulik isolasjon innvendig.

Fire rekker har utvendig gassbetong (Siporex). Som de fleste fellesskap av denne type på den tiden ble det organisert som et sambyggelag med aksjeleiligheter – Lille Langerud Sambyggelag AS. På slutten av 1970 tallet, da det var som mest populært å løse opp borettslag og sambyggelag, ble også Lille Langerud Sambyggelag oppløst. Alle husene ble selveiere, og fikk tildelt sin egen tomt med eget gårds- og bruksnummer.

Fellesarealene ble også registrert med egne gårds- og bruksnummer. De som den gangen bodde på området ønsket å beholde det beste fra det gamle systemet, og samtidig oppnå det beste i det nye systemet. Det ble grunnlaget for Lille Langerud Velforening, og det fellesskapet vi har i dag. Velforeningens konstituerende generalforsamling fant sted 28.10.1980. To tomteareal er bygslet ut til garasjelag for beboere i LLV.

Back To Top