skip to Main Content

På grunn av de store fellesarealene vi eier sammen, og vedtektenes poster om felles ansvar for utvendig vedlikehold, er medlemskap i Velforeningen ikke frivillig, men obligatorisk.

Velforeningen har 105 medlemmer fordelt på 5 forskjellige hustyper. I tillegg eier Velforeningen en av de minste leilighetene, som nå leies ut. De 5 forskjellige leilighetstypene fordeler seg på: 70 stk. A, som er den vanligste, 15 stk. B+C som er to typer store endeleiligheter på enkelte av rekkene, 16 stk. E som er treromsleiligheter, og 6 stk. D, som er en etasjes endeleiligheter på tre av rekkene i Langerudhaugen. I de senere år har en del beboere på eget initiativ utvidet sine leiligheter; både på kjøkken og hageside. Velforeningen har utviklet planer for slik utvidelse for å opprettholde områdets ensartethet.

Velforeningen har egen vaktmester som tar seg av fellesarealer og stikkveier. Det betyr at han om vinteren brøyter snø og strør alle stikkveier, hovedveier og parkeringsplasser. I sommerhalvåret blir hovedoppgavene feiing, gressklipping og med stell av fellesarealene, fjerning av hageavfall og lignende. Det er styret som følger opp vaktmesterens arbeidsoppgaver.

Back To Top