skip to Main Content

Velforeningen har som formål å eie og drifte våre fellesareal, samt ivareta medlemmenes (beboernes) fellesinteresser for drift og vedlikehold m.m. av bygningene.

På grunn av de store fellesarealene vi eier sammen, og vedtektenes poster om felles ansvar for utvendig vedlikehold, er medlemskap i Velforeningen ikke frivillig, men obligatorisk.

Anlegget består av 106 leiligheter fordelt på 15 rekker med 6-8 hus i hver rekke -to boliger pr. mål. (Tomteutnyttelse oppgitt til å være 20%.) Størrelsen varierer fra 2-5 rom pr. bolig, de største over to plan. Det vil si at enkelte av boligene er horisontaldelte «tomannsboliger». Boligene har kjeller, men ikke loft. Både utvendige/bærende vegger og dekker er støpt i betong, med ulik isolasjon innvendig. Fire rekker har utvendig gassbetong (Siporex).

Velforeningen har 105 medlemmer fordelt på 5 forskjellige hustyper. I tillegg eier Velforeningen en av de minste leilighetene, som nå leies ut. De 5 forskjellige leilighetstypene fordeler seg på: 70 stk. A, som er den vanligste, 15 stk. B+C som er to typer store endeleiligheter på enkelte av rekkene, 16 stk. E som er treromsleiligheter, og 6 stk. D, som er en etasjes endeleiligheter på tre av rekkene i Langerudhaugen. I de senere år har en del beboere på eget initiativ utvidet sine leiligheter; både på kjøkken og hageside. Velforeningen har utviklet planer for slik utvidelse for å opprettholde områdets ensartethet.

Velforeningen har som det fremgår av avsnittet over egen vaktmester som tar seg av fellesarealer og stikkveier. Det betyr at han om vinteren brøyter snø og strør alle stikkveier, hovedveier og parkeringsplasser. I sommerhalvåret blir hovedoppgavene feiing, gressklipping og med stell av fellesarealene, fjerning av hageavfall og lignende. Det er styret som følger opp vaktmesterens arbeidsoppgaver.

Back To Top