skip to Main Content

Oppdatert fremdriftsplan på trapper

På grunn av at en del flere trapper enn først antatt er i for dårlig stand til å la seg reparere, er fremdriften noe endret. Multirehab vil nå ha to lag gående samtidig hvorav ett tar seg av rehabilitering, og ett river og bygger nye trapper. Vedlagt ligger fremdriftsplan for begge lagene. Planen for nye trapper viser hvilke trapper som skal rives, og når.
Minner for ordens skyld om at fristen for å bestille varmekabel nå er passert.
Om du har spørsmål om trappe-prosjektet ta kontakt med styrets prosjektleder Geir Wilsberg på [email protected]
 
Bilde 1: Fremdriftsplan for nye trapper
 
 
Bilde 2: Fremdriftsplan for trapper som skal rehabiliteres
Back To Top