skip to Main Content

Oppmerking av parkeringsplassene på Lille Langerud Velforenings område

Som vedtatt på årsmøtet vil alle parkeringsplassene bli oppmerket. Dette arbeidet vil skje mandag 3. juli og tirsdag 4. juli.

Parkeringsplassene som skal markeres opp må naturlig nok være tømt for biler.

Vi ber derfor om at så mange som mulig parkerer bilene sine andre steder disse dagene.

I og med at arbeidet skal foregå over to dager, vil det være noen parkeringsmuligheter på området, og man vil kunne parkere midlertidig der det ikke er oppmerking samme dag (man vil kunne parkere i Langerudhaugen mandag og i Langerudsvingen tirsdag)

PARKERINGSPLASSENE MARKERT MED RØDT (LANGERUDSVINGEN + STIKKVEIEN); MÅ VÆRE TØMT FOR BILER FRA KL. 0900 MANDAG 3. JULI!

PARKERINGSPLASSENE MARKERT MED GULT (LANGERUDHAUGEN + PLASSEN MELLOM LH 4 OG 6 MÅ VÆRE TØMT FOR BILER FRA KLOKKEN 0900 TIRSDAG 4. JULI!

Plassene markert med blått er på kommunal vei/tilhører ikke velforeningen, og berøres således ikke av oppmerkingen.

Spørsmål kan rettes til parkerinsansvarlig i styret, Anders Holth Johansen, på telefon 47616896.

parkering

 

Back To Top