skip to Main Content

OPPSTART ARBEID MED ELBIL-LADING

Smart Elektro vil starte arbeidet med ladeanlegg for elbiler tirsdag 2. juni. Arbeidet starter i Langerudsvingen mot Enebakkveien. Det er viktig at beboere flytter bilene sine innenfor de oppgitte tidspunkt, slik at gravemaskin kommer til og at arbeidet kan utføres i henhold til framdriftsplan.

Det er videre viktig at dere som har elbillading eller motorvarmere i dag, fjerner kablene, siden de gamle stolpene vil blir fjernet i byggeperioden.   Frem til nye ladere er installert vil det ikke kunne lades på de gamle stolpene for motorvarmere.

Styret anbefaler å bruke gjesteparkeringen i Langerudhaugen langs garasjerekken på oversiden av glasscontaineren, der hvor det ikke skal bygges.

Vi henstiller samtidig om at tilhengere, båter, campingvogner og annet som står parkert i Langerudhaugen langs garasjene fjernes. Disse opptar parkeringsplasser som vi nå må benytte til gjesteparkering og egne biler. Vi gjør herunder oppmerksom på ordensreglene §8; … Campingvogner, tilhengere, uregistrerte biler, og biler som står ubenyttet over lengre tid uten styrets godkjenning skal ikke oppta plasser på de oppmerkede plassene. Disse kan bli fjernet for eiers regning hvis ikke styrets pålegg etterkommes. Etter styrets vurdering er det vedtatte parkeringsprosjektet av en slik art at dette nå må følges.

Dere vil motta ett bestillingsskjema i postkassen for bestilling av lade-boks og eventuelt kabel til motorvarmer, for de som ønsker det. Her vil det være rabatt for tidlig bestilling før 10. juni. Dette gjelder for både Langerudhaugen og Langerudsvingen.

Som informert på årsmøte i april vil det tilkomme en fast månedspris på 59 kr samt strømpris for bruk av ladesystemet. Dette er en avtale som inngås senere, etter at ladeanlegget er ferdig.

Hver enkelt beboer som bestiller lade boks og/eller overgang til motorvarer vil bli fakturert direkte fra Smart Elektro.

 

Arbeidet utføres etter følgende framdriftsplan:

02 – 04 juni:             Felt A og C (A1-12 og C 17-32)

05 og 08 juni:          Felt D            (D 33-48)

09 – 11 juni:             Felt E og F   (E49-58 og F 59-70)

 

Plan for Langerudhaugen vil bli distribuert senere.

Kontaktperson fra styret: Torkel Ravndal, mobil: 95103256

Back To Top