skip to Main Content

REHABILITERING AV TRAPPER – INFORMASJONSSKRIV OPPSTART OG FREMDRIFT

Velforeningens årsmøte vedtok å gjennomføre rehabiliteringen av trappene slik styret hadde
foreslått. Multirehab er valgt som entreprenør.

Oppstart er forventet allerede mandag 18. mai, og prosjektet er forventet å ta 16 uker. Alle beboere
bes sette seg inn i den vedlagte fremdriftsplanen, så dere vet når deres rekke står for tur. Det er da
viktig at det blir ryddet ved trappene, og at eventuelle ting som vil være til hinder flyttes eller
demonteres. Multirehab må ha tilgang rundt og under hele trappen.

Forventet fremdrift:

Multirehab har norskspråklige folk på plassen. Deres representant er:

  • Liridon Esati, telefon 45774240

Kontaktperson i styret er:

  • Geir Wilsberg, LH14B telefon 91387736
  • Alternativt Jan-Petter Riis, LH6E telefon 95986172
Back To Top