skip to Main Content

Tildeling av garasjer på trekanttomta

Som vedtatt på årsmøtet 03.05.2018 i LLV er styret i gang med garasjeprosjektet på trekanttomta, nederst i Langerudhaugen. Tomtekjøpet fra Oslo kommune er fullført og kontrakt om bygging av garasjer er inngått med entreprenør, som er Igland Garasjene og Smart Elektro. Garasjene tilsvarer de som ligger øverst i Langerudhaugen. Igland Garasjene er i gang med byggesøknad sammen med styret for totalt 5 garasjer.

Vi er nå kommet dit at beboere som ønsker garasje må melde sin interesse. Det er kun de som eier en leilighet i LLV som kan søke. Som vedtatt på årsmøtet vil tildelingen skje på følgende måte:

 1. Beboere som ønsker å kjøpe garasje melder sin interesse ved å sende inn svarskjemaet til styret innen 30.09.2018.
 2. Når fristen for svar er gått ut vil styret tildele garasjer etter følgende metode
  1. Loddtrekning* blant prioriterte søkere, deretter
  2. Loddtrekning* blant de resterende søkerne
 3. Etter å ha fått tildelt garasje vil beboeren måtte betale Velforeningen et forskudd på garasjen. Først når betaling er registrert er garasjen endelig tildelt.

Prioriterte søkere er de som ikke har tilgang til eller eier garasje i følgende garasjelag:

 • Lille Langerud Garasjer AS (Nye garasjer øverst i LH)
 • Lille Langerud Garasjer III (Blikkgarasjene)
 • Vi fire (Murgarasjene)
 • Langerudhaugen Garasjelag (Tregarasjene)

*Loddtrekningen foregår med styret og forretningsfører tilstede.
Prisen på garasjen er anslått til å være ca 250.000 kr.

LLV vil stifte et garasjelag, som selv er ansvarlig for videre drift og vedlikehold av garasjene. Garasjelaget vil leie tomteareal av LLV og betale en årlig leie, i tråd med det de andre garasjelagene betaler.

Søknad om tildeling av garasjer på trekanttomta

Jeg søker herved om tildeling av en garasje på trekanttomta.

 

Kryss av for det som stemmer

JA

NEI

Jeg er eier av en leilighet i Lille Langerud Velforening

 

 

Jeg eier garasje i følgende garasjelag:

·         Lille Langerud Garasjer AS (Nye garasjer øverst i LH)

·         Lille Langerud Garasjer III (Blikkgarasjene)

·         Vi fire (Murgarasjene)

·         Langerudhaugen Garasjelag (Tregarasjene)

 

 

 

Jeg leier eller har tilgang til garasje i følgede garasjelag:

·         Lille Langerud Garasjer AS (Nye garasjer øverst i LH)

·         Lille Langerud Garasjer III (Blikkgarasjene)

·         Vi fire (Murgarasjene)

·         Langerudhaugen Garasjelag (Tregarasjene)

 

 

 

 

Jeg aksepterer at tildelingen ikke er endelig før Lille Langerud Velforening har mottatt byggeforskudd tilsvarende anslått kostnad på sin konto. Instruksjoner og vilkår om betaling av forskudd vil bli gitt til de som trekkes ut. Om pengene ikke betales innen fristen vil jeg miste min tildeling. 

 

Dato:  Abildsø, ……………-2018

 

………………………………………….                  ………………………………………….

Signatur                                                                   Adresse

 

………………………………………….

GJENTA NAVN MED BLOKKBOKSTAVER

 

Leveres til:

 • postboksen til: Haakon Smeby, Langerudhaugen 6C,
  eller
 • på e-post til [email protected]

innen 30.09.2018

Back To Top