skip to Main Content

I Langerudhagen ligger en rekke garasjer. Garasjene, som noen av beboerne eier, er organisert i fire garasjelag, og har ingen tilknytning til LLV, bortsett fra at to av dembygsler grunn av LLV. I de garasjelagene som bygsler tomt av LLV må man være huseier i LLV for å kunne eie garasje og leie.

Back To Top