skip to Main Content

Parkering er kun tillatt på oppmerkede plasser og langs veien. Beboerne plikter å informere sine gjester og andre om dette. Kjøretøy må ikke plasseres slik at det er til hinder for utrykningskjøretøy eller annen ferdsel. Beboerne oppfordres til å benytte sin garasje til parkering. Uvedkommende og hensatte kjøretøy på borettslagets område kan taues bort for eiers regning. Ved sykdom eller spesielle forhold kan styret gi dispensasjon fraparkeringsbestemmelsene. Vi har en leieavtale med LLS2 vedr disponering og betaling for enkelte parkeringsplasser ved LSV3. Vi har en avtale av 03.10.2007 med Aker P-Drift for oppsyn og fjerning av fremmede biler. Dette gjøres kun på vaktmesters anmodning.

Back To Top